ASTRA MK-40

ASTRA MK-40

Właściwości fizyko-chemiczne

Materiał podstawowy:
Metakaolinit
Forma:
Proszek
Gęstość:
2,69 g/cm3
Wodożądność:
113 %

Magazynowanie

w suchych, wentylowanych pomieszczeniach

Transport

Worki 25 kg
Paleta – big-bagi 1000 kg
Luzem w cysternach

Właściwości

ASTRA MK-40 to naturalny, kalcynowany kaolin o wysokich właściwościach pucolanowych. W swoim składzie zawiera aktywne formy tlenków krzemu i glinu, które wchodzą w reakcję chemiczną z Ca(OH)2. Dodatek trwale chroni beton przed wpływem wysokich temperatur i działaniem agresywnych czynników chemicznych.

Korzyści z zastosowania
 • wyraźne zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu,
 • poprawa urabialności w procesie mieszania i wykończenia betonu,
 • ograniczenie wnikania wody i środków zimowego utrzymania,
 • regeneracja mikrorys w betonie.
Sposób użycia

Astra MK-40 jest dodatkiem kompatybilnym z każdym cementem i domieszką chemiczną. Można go dozować w ilości do 15% do masy cementu. Optymalne dozowanie wynosi od 5% do 7% w stosunku do masy cementu.

Dokładną ilość dodatku w mieszance betonowej należy ustalić przeprowadzając procedurę projektowania receptury betonu w zależności od oczekiwanej konsystencji, klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji betonu. Zbyt duże dozowanie może spowodować spadek konsystencji oraz ograniczenie urabialności mieszanki w czasie transportu.

Zastosowanie

Budownictwo w branży

 • Transport
 • Magazyny
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Sport
 • Prefabrykacja
 • Przemysł
 • Biura/Mieszkania

Technologiczne

Posadzki, nawierzchnie, jastrychy, wylewki, płyty fundamentowe i denne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, mosty, drogi, parkingi, place manewrowe, place składowe, tunele, terminale kontenerowe, nabrzeża, falochrony, górnictwo, gwiazdobloki, bariery ochronne, prefabrykowane elementy cienkościenne, zaprawy, itp.

ZAPYTAJ DORADCĘ

Piotr Średziński

Masz pytania? Napisz do nas