ASTRA Z-50

ASTRA Z-50

Właściwości fizyko-chemiczne

Materiał podstawowy:
Zeolit klinoptilolitowy
Forma:
Proszek
Gęstość:
2,27 g/cm3
Wodożądność:
122 %

Magazynowanie

w suchych, wentylowanych pomieszczeniach

Transport

Worki 25 kg
Paleta – big-bagi 1000 kg
Luzem w cysternach

Właściwości

Astra Z-50 jest naturalnym dodatkiem pucolanowym kompatybilnym z każdym cementem i domieszką chemiczną. Posiada on unikatową mikroporowatą strukturę, która zmienia reologię mieszanek betonowych. Odpowiednia miałkość i skład chemiczny przyczynia się do efektywnej reakcji z Ca(OH)2 podczas wiązania betonu.

Korzyści z zastosowania
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie stwardniałego betonu,
 • wzrost wodoszczelności i mrozoodporności w wyniku zmian w mikrostrukturze,
 • zwiększenie odporności na środki odladzające, wodę morską, karbonatyzację, korozję siarczanową i reakcje alkalia-krzemionka,
 • ograniczenie zjawiska odsączania wody z mieszanki betonowej,
 • lepsze rozprowadzenie włókien w mieszance betonowej,
 • polepszenie pompowalności mieszanki betonowej.
Sposób użycia

Dodatek można dozować w ilości do 25% w stosunku do masy cementu. Zalecane dozowanie wynosi od 3% do 10% w stosunku do masy cementu. Zwykle stosuje się od 10 kg/m3 do 15 kg/m3 betonu.

Dokładną ilość Astra Z-50 w mieszance betonowej należy ustalić przeprowadzając procedurę projektowania receptury betonu w zależności od wymaganej konsystencji, klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji betonu. Zbyt duże dozowanie może spowodować spadek konsystencji oraz ograniczenie urabialności mieszanki w czasie transportu.

Zastosowanie

Budownictwo w branży

 • Transport
 • Magazyny
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Sport
 • Prefabrykacja
 • Przemysł
 • Biura/Mieszkania

Technologiczne

Posadzki, nawierzchnie, jastrychy, wylewki, płyty fundamentowe i denne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, mosty, drogi, parkingi, place manewrowe, place składowe, tunele, terminale kontenerowe, nabrzeża, falochrony, górnictwo, gwiazdobloki, bariery ochronne, prefabrykowane elementy cienkościenne, zaprawy, itp.

ZAPYTAJ DORADCĘ

Piotr Średziński

Masz pytania? Napisz do nas