Nitcal

Nitcal

Właściwości fizyko-chemiczne

Materiał podstawowy:
Zawiera azotan wapnia
Forma:
Ciecz bezbarwna
Gęstość:
1,425 g/cm3
pH:
5 - 7

Magazynowanie

+5°C do +30°C w suchych, wentylowanych pomieszczeniach

Okres przydatności

12 miesięcy
Właściwości

NITCAL – płynna domieszka przeciwmrozowa, przyspieszająca czas wiązania betonów w niskich temperaturach. Wprowadzenie domieszki NITCAL do mieszanki betonowej w ujemnych temperaturach otoczenia powoduje obniżenie temperatury zamarzania wody, co pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -10°C bez zahamowania hydratacji cementu, wzrost wytrzymałości wczesnej betonu oraz ograniczenie korozji stali zbrojeniowej.

Używanie NITCAL ogranicza wysychanie świeżego betonu, dzięki czemu zostaje obniżony poziom skurczu.

Korzyści z zastosowania
  • umożliwia produkcję oraz zabudowę betonu podczas ujemnych temperatur (do -10°C),
  • przyspiesza hydratację cementu w niskich temperaturach,
  • wzrost wytrzymałości wczesnej betonu,
  • ograniczenie korozji stali zbrojeniowej.
Sposób użycia

Dozowanie produktu jest uzależnione od rodzaju cementu, warunków temperaturowych, czasu zabudowy mieszanki betonowej, sposobu pielęgnacji oraz zamierzonego celu do osiągnięcia.

Zazwyczaj stosuje się następujące dozowanie:

przyspieszenie czasu wiązania cementu 0,2% – 2,5% masy cementu
w celu uzyskania wzrostu wytrzymałości w czasie 1,0% – 2,0% masy cementu
jako inhibitor korozji 2,0% – 2,5% do masy cementu

Zastosowanie

Jako domieszka przyspieszająca czas wiązania cementu przy produkcji betonu w okresie obniżonych temperatur – betonowanie w okresie zimowym oraz w celu obniżenia korozji zbrojenia stalowego.

ZAPYTAJ DORADCĘ

Piotr Średziński

Masz pytania? Napisz do nas