ASTRA Polyex Duro

ASTRA Polyex Duro

Opis włókna

Makrowłókna polimerowe, ekstrudowane.

Przeznaczenie

Włókna przeznaczone do zbrojenia betonu zgodne z PN-EN 14889-2:2007.

Dostępne
długości
38 48 mm
Dozowanie
2 - 9 kg/m3
Właściwości

Astra Polyex DURO są to makrowłókna polimerowe, ekstrudowane przeznaczone do zbrojenia betonu zgodne z PN-EN 14889-2:2007. Cechują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, a dzięki wysokiemu modułowi sprężystości absorbują energię pękania. Powierzchnia włókien poddana moletowaniu zapewnia maksymalną współpracę z matrycą cementową.

Korzyści z zastosowania
  • zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie,
  • poprawę jakości betonu przez ograniczenie zjawiska segregacji mieszanki betonowej,
  • zmniejszenie możliwości odspajania betonu na krawędziach elementów betonowych,
  • ograniczenie efektów skurczu i powstawania mikrospękań,
  • podniesienie odporności na działanie korozji, czynników atmosferycznych, wody morskiej oraz zwiększenie odporności mrozowej betonu.
Sposób użycia

Włókno Astra Polyex DURO należy podawać do mieszalnika w czasie mieszania suchych składników („na kruszywo”) lub bezpośrednio do betonomieszarki.

W celu właściwego rozprowadzenia włókien w mieszance betonowej oraz zapewnienia optymalnej współpracy w strefie kontaktowej włókno-matryca cementowa zaleca się stosowanie dodatków mineralnych – Astra Z-50 lub Astra MK-40. W zależności od rodzaju mieszanki betonowej oraz jej przeznaczenia dozuje się od 2,0 do 9,0 kg włókien na 1 m3 betonu.

Zastosowanie

Budownictwo w branży

  • Transport
  • Magazyny
  • Prefabrykacja
  • Przemysł
  • Biura/Mieszkania

Technologiczne

Posadzki, nawierzchnie, płyty fundamentowe i denne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, mosty, drogi, parkingi, place manewrowe, place składowe, tunele, terminale kontenerowe, nabrzeża, falochrony, górnictwo, gwiazdobloki, bariery ochronne, itp.

ZAPYTAJ DORADCĘ

Piotr Średziński

Masz pytania? Napisz do nas