Włokna do zbrojenia betonu

Włókna do betonu lub zbrojenie rozproszone to powszechnie stosowane nazewnictwo włókien stosowanych do zbrojenia betonu. Rozwiązanie to stosowane jest do wzmacniania konstrukcji nawierzchni, podłóg, prefabrykatów i innych elementów z betonu cementowego. Włókna z różnych materiałów dodaje się do mieszanki betonowej w celu zmniejszenia kruchości stwardniałego betonu, a tym samym podwyższenia jego wytrzymałości (zdolności do pochłaniania energii) i trwałości (zdolności do przenoszenia obciążeń nawet po pęknięciu betonu). Beton zbrojony włóknami (FRC – Fibre Reinforced Concrete) to kompozyt wykorzystujący włókna, jako zamiennik zbrojenia tradycyjnego prętowego lub jako dodatkowe zbrojenie w układzie hybrydowym. Włókna dostępne na rynku można podzielić ze względu na średnice pojedynczego włókna na: mikrowłókna stosowane głównie, jako zbrojenie przeciwskurczowe i makrowłókna używane jako zbrojenie konstrukcyjne. Na rynku dostępne są włókna o długościach w przedziale od 6 mm do 65 mm. Wybór długości włókna uzależniony jest od funkcji, jakie dane włókno będzie pełnić w mieszance betonowej, a także maksymalnej średnicy używanego do mieszanki ziarna kruszywa. Decydując się na zastosowanie włókna do betonu, należy zapoznać się w parametrami samego włókna oraz ustalić adekwatną ilość wagową włókna względem planowanej aplikacji. W przypadku włókien polimerowych dostępnych w firmie Astra, dobór rodzaju włókna i jego aplikacyjną ilość można skonsultować z działem projektowym lub doradztwa technicznego. Jest do ważne, z uwagi na coraz większe wykorzystanie włókien polimerowych na całym świecie, przez projektantów i wykonawców, względem spełnienia wymagań projektowych i opłacalności w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.