Włokna do zbrojenia betonu

Włókna do betonu lub zbrojenie rozproszone to powszechnie stosowane nazewnictwo włókien stosowanych do zbrojenia betonu.…
Czytaj

Klasyfikacja włókien do betonu w ujęciu normowym

W dobie XXI wieku każdy inżynier budownictwa spotkał się lub spotyka się z betonem cementowym.…
Czytaj